ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก

April 19, 2016

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่ให้ความไว้วางใจใช้รถไฟฟ้าของบริษัทฯ รุ่น Ambulanee typ C เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

   

+66 (2) 136-0490 หรือ info@beyond-green.co.th